FLYTGÖDSELOMRÖRARE


DODA gödselomrörare finns för höga eller låga bassängkanter. Omrörarna är avsedda för traktordrift och får belastas med max 160 hk. Kvalitetskullager och drivning i oljebad ger förutsättningar för varvtal upp till 1 000 varv/min vilket ger en mycket god omrörningseffekt. Axellängden väljs efter storlek på brunn och tornomrörare anpassas också till brunnskantens höjd. För att underlätta omrörningen och transport kan ett hydrauliskt vridhus väljas som tillval.

DODA ALPI – TORNOMRÖRARE
 • Kan köras upp till 1 000 varv/min.
 • Drivaxel i oljebad.
 • Kvalitetskullager.
 • Widia mekanisk tätning.
 • Hydrauliskt höj- och sänkbar (tillval).
 • Hydrauliskt vridhus (tillval).
DODA MOVRED HYDRO – PROPELLEROMRÖRARE
 • Kan köras upp till 1 000 varv/min.
 • Drivaxel i oljebad.
 • Kvalitetskullager.
 • Widia mekanisk tätning.
 • Hydrauliskt höj- och sänkbar (tillval).

Välkommen att kontakta oss med frågor och funderingar!