SEPARERING AV GÖDSEL


Det finns olika skäl till att separera flytgödsel i en fast och en flytande del. För att underlätta pumpning och transport duger det med en enkel modell av gödselseparator. Skall fiberströ tillverkas (Green bedding), vill man uppnå en så hög torrsubstans som möjligt. CRI-MAN tillverkar högklassiga gödselseparatorer som producerar strömedel med en torrsubstans på upp till 38%. För att uppnå ett bättre och jämnare resultat är de utrustade med aktuator som kan variera mottrycket. Vi erbjuder plugg-in färdiga anläggningar inbyggda i en container. Strömedlet måste användas färskt. Vill man lagra eller sälja produkten, måste den hygieniseras (70 grader under en timme). Vi erbjuder våra kunder CRI-MAN biocell, en unik anläggning för tillverkning av en licensierad produkt som kan lagras och säljas.

SM 260FA DM SEPARATOR
 • För framställning av strömedel.
 • Motor: 7,5 kW.
 • Kapacitet: 4 – 42 m³/tim.
 • TS-halt upp till 37 %.
 • Aktuator för jämnare kvalitet (tillval).
SM 260 BASIC SEPARATOR
 • Motor: 4 kW.
 • Kapacitet: 4 – 50 m³ / tim.
 • TS-halt upp till 30 %.
DODA SEPARATOR
 • För framställning av strömedel.
 • Motor: 9 kW.
 • Kapacitet: 4 – 42 m³ / tim.
 • TS-halt upp till 37 %.
ANLÄGGNING FÖR STRÖTILLVERKNING
 • Tillverka eget strömedel (green bedding).
 • Plug-in klar.
 • TS-halt upp till 37 %.
 • Aktuator för jämnare kvalitet.
ANLÄGGNING FÖR STRÖTILLVERKNING MED HYGIENISERING – HBC 2.0
 • Tillverka eget strömedel (green bedding).
 • Hygienisering i biocell  (ny version 2021 – HBC 2,0).
 • TS-halt upp till 38 %.
 • Aktuator för jämnare kvalitet.
 • Licensierad produkt som kan lagras och säljas.

Välkommen att kontakta oss med frågor och funderingar!