SLÄPSLANGSYSTEM / DIREKTSPRIDNING


DODA direktspridning med släpslangsystem är utrustning för att sprida flytgödsel direkt från gödselbrunnen, ut på fältet via matarslang och släpslang. Oftast monteras en 12 meters ramp direkt i traktorns 3-pt lyft. Syftet med att använda systemet är att undvika markpackning och att slippa dyr transport med gödselvagnar. Dessutom blir det möjligt att sprida vid bästa tidpunkt.

Utveckling av utrustningen sker i nära samarbete med några av våra största kunder. Med deras erfarenheter eftersträvar vi enkelhet och hög kapacitet. Ett komplett system består av en högtryckspump, hydrauliska slangrullare, matarslang, släpslang och en 12-meters ramp. Gödselpumpen är utrustad med automatiskt övertrycksskydd. Man kan välja fjärravstängning via telefon-app  för att minimera läckage vid slangbrott. Vi kan nu också erbjuda en komplett pumpstation där inga kopplingar eller slangar på pumpens sugsida behöver anslutas. Denna lösning förenklar en hel del och spar mycket tid. Gödselpumparna drivs av traktor eller så kan de utrustas med egen dieselmotor.

DIREKTSPRIDNING MED SLÄPSLANGSYSTEM
  • DODA AFI högtryckspump.
  • Automatiskt övertrycksskydd.
  • Hydrauliska slangrullare.
  • Flexitex matarslang.
  • Dagman släpslang.
  • DODA slangramp med HARSÖ fördelare.

Välkommen att kontakta oss med frågor och funderingar!