CONTAINERHUS ÄR ETT UTMÄRKT BOENDE, TILLFÄLLIGT ELLER FAST.

DET FINNS INGET SMIDIGARE SÄTT ATT SKAFFA ETT BOENDE. DE SPECIALBYGGDA CONTAINRARNA ÄR ISOLERADE OCH UTRUSTADE MED KÖK, TOALETT MED DUSCH FÄRDIGA ATT ANSLUTAS TILL VATTEN OCH AVLOPP. EL ANSLUTS ENKELT TILL HUSETS ELCENTRAL. TVÅ CONTAINRAR BYGGS IHOP TILL 48 KVM.