HARSÖ FÖRDELARE HAR BLIVIT BERÖMD HOS LANTBRUKARE I SVERIGE, FÖR SIN FÖRMÅGA ATT FÖRDELA FLYTGÖDSEL I RAMPSLANGARNA MED JÄMN PRECISION UTAN DRIFTSTOPP. DET HAR LETT TILL ATT FLESTA GÖDSELVAGNAR ÄR SVÅRSÅLDA IDAG OM DET INTE SITTER EN HARSÖ FÖRDELARE MONTERAD PÅ RAMPEN. FÖRDELAREN TILLVERKAS I OLIKA MODELLER OCH ANPASSAS FÖR ATT MONTERAS PÅ RAMPER AV OLIKA FABRIKAT OCH STORLEKAR. MED OLIKA HÅLSKIVOR OCH SKÄRRINGAR KAN ANPASSNING SKE TILL OLIKA FLÖDEN. HARSÖ SLANGRAMP FÖR SPRIDNING AV FLYTGÖDSEL HAR EN MYCKET KRAFTIG OCH HÅLLBAR KONSTRUKTION. RAMPERNA TILLVERKAS I OLIKA STORLEKAR MED STANDARD (HÄNGANDE SLANGAR) ELLER DROPPFRI (UPPFÄLLBARA SLANGAR).

web_harso_fordelare

HARSÖ FÖRDELARE

 • HARSÖ FÖRDELARE AV FLYTGÖDSEL I SPRIDARRAMPER.
 • FAST ELLER VARIABELT FLÖDE.
 • MIN 0,5 BAR FÖR JÄMN FÖRDELNING.
 • MATAS MED INLOPPET NEDÅT.
 • DRIVNING MED HYDRAULMOTOR.

Info från tillverkaren

ramp

HARSÖ SPRIDARRAMP/GÖDSELRAMP

 • HARSÖ SLANGRAMP/GÖDSELRAMP FÖR SPRIDNING AV FLYTGÖDSEL.
 • BREDD 12 – 16 – 20 – 24 METER.
 • STANDARD (HÄNGANDE SLANGAR) ELLER DROPPFRI
  (UPPFÄLLBARA SLANGAR).
 • SLANGAR STANDARD 50 MM.
 • MÖJLIGHET TILL ATT STÄNGA AV SEKTIONER (TILLVAL).

Info från tillverkaren