ATT TILLVERKA SITT EGET STRÖMEDEL AV FLYTGÖDSEL HAR MÅNGA FÖRDELAR, BÅDE EKONOMISKT OCH MILJÖMÄSSIGT. CELLTALEN I MJÖLKEN VISAR EN TYDLIG MINSKNING. VÅR ANLÄGGNING FRÅN DODA ANVÄNDS FÖR TILLVERKNING AV STRÖMEDEL FÖR EGET BRUK, OCH KAN INTE LAGRAS UTAN MÅSTE STRÖS FÄRSKT. MED ANLÄGGNINGEN FRÅN CRI-MAN, MED HYGIENISERINGSCELL, KAN MATERIALET LAGRAS OCH SÄLJAS.

 

DODA – SEPARATOR MED DUBBLA SÅLL

FÖR TILLVERKNING AV EGET STRÖMEDEL.
HÄRDAD SKRUV I SYRAFAST ROSTFRITT STÅL.
EFFEKT 9 KW.

Info från tillverkaren
Länk till broschyr

CRI-MAN – SEPARATOR MED HYGIENISERINGSCELL

KAPACITET UPP TILL 500 ELLER UPP TILL 1 000 KOR.
HYGIENISERINGSCELLEN VÄRMER UPP MATERIALET TILL 70 GRADER, UTAN ATT TILLSÄTTA ENERGI.
CERTIFIERAD PRODUKT FÖR LAGRING OCH FÖRSÄLJNING.

Info från tillverkaren
Länk till broschyr
Länk till film