DODA GÖDSELOMRÖRARE FINNS FÖR HÖGA ELLER LÅGA BASSÄNGKANTER. OMRÖRARNA ÄR AVSEDDA ATT DRIVAS AV TRAKTOR, MAX 160 HK, OCH KAN KÖRAS UPP TILL 1 000 VARV/MIN. DETTA KRÄVER KVALITETSLAGER OCH ATT DRIVAXELN LIGGER I OLJEBAD. OLIKA AXELLÄNGDER TILL PROPELLERN PASSAR OLIKA BRUNNSTORLEKAR. FLYTGÖDSELOMRÖRAREN KAN UTRUSTAS MED HYDRAULISKT VRIDHUS SOM FÖRENKLAR OMRÖNINGEN OCH TRANSPORT.

movred_hydro

MOVRED HYDRO – GÖDSELOMRÖRARE

TILLVERKARE: DODA
LÄNGD: 5 – 6 – 7 – 9 METER
TRAKTORDRIFT 540 – 1 000 VPM
GÖDSELOMRÖRARE FÖR LÅGA BRUNNSKANTER MED
HYDRAULISK HÖJNING/SÄNKNING (FINNS ÄVEN
UTAN HYDRAULIK). HELA AXELN DRIVS I OLJEBAD
OCH ÄR FÖRSEDD MED WIDIA TÄTNING SOM GER
MINIMALT UNDERHÅLL.

Info från tillverkaren

 

DODA_ALPI_HYD

ALPI – GÖDSELOMRÖRARE

TILLVERKARE: DODA
LÄNGD: 5 – 6 – 7 – 9 METER
HÖJD: FRÅN 1,5 M (+0,5 M/STEG)
TRAKTORDRIFT 540 – 1 000 VPM
GÖDSELOMRÖRARE FÖR HÖGA BRUNNSKANTER MED
HYDRAULISK HÖJNING/SÄNKNING. KAN UTRUSTAS
MED HYDRAULISKT VRIDHUS, 360 GRADER. HELA
AXELN DRIVS I OLJEBAD OCH ÄR FÖRSEDD MED
WIDIA TÄTNING SOM GER MINIMALT UNDERHÅLL.

Info från tillverkaren