DODA direktspridning/matarslangsystem är en anläggning för att sprida flytgödsel direkt från gödselbrunnen ut på fältet via matarslang och släpslang. Oftast monteras en 12 meters ramp direkt i traktorns 3-pt lyft. Syftet med att använda systemet är att undvika markpackning samt att slippa dyr transport i gödselvagnar. Dessutom blir det möjligt att sprida gödseln vid bästa tidpunkt. Vid spridning eftersträvar vi enkelhet och hög kapacitet. Pumpen tillsammans med slangdimensionen och gödselns konsistens avgör vilken kapacitet som kan uppnås vid givna geografiska förutsättningar. En hydraulisk slangrullare underlättar slanghanteringen. Pumpen DODA AFI 35 H.D är utrustad med ett automatiskt övertrycksskydd, vilket är en mycket viktig funktion för att underlätta spridningen. Ett flertal referenser finns i Sverige.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

DODA – DIREKTSPRIDNING

  • DODA AFI L35 HD högtryckspump.
  •  Automatiskt övertrycksskydd (förenklar körningen).
  • Hydraulisk slangrullare.
  • Flexitex 6″ matarslang (Mandals, Norge).
  • Dragman 4″ släpslang (en längd 400 m, Mandals, Norge).
  • Spridarramp 12 meter med HARSÖ fördelare.

Ladda ner produktinfo