CRI-MAN TILLVERKAR GÖDSELPUMPAR OCH GÖDSELOMRÖRARE SOM KAN KOMBINERAS FÖR ATT PASSA OLIKA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH INSTALLATIONER. EN DRÄNKBAR GÖDSELPUMP TILLSAMMANS MED EN DRÄNKBAR OMRÖRARE LÖSER PROBLEMEN I EN PUMPBRUNN (GÖDSELPUMPEN KAN OCKSÅ INSTALLERAS I EN KULVERT). PUMPEN ÄR SKÄRANDE OCH FLYTGÖDSELOMRÖRAREN MIXAR GÖDSELN TILL EN JÄMN KONSISTENS. DÅ GÖDSELN SKA PUMPAS LÅNGA STRÄCKOR KAN DEN DRÄNKBARA PUMPEN SERIKOPPLAS MED TRYCKHÖJANDE PUMPAR SOM PLACERAS UTANFÖR PUMPBRUNNEN. EN SÅDAN LÖSNING GÖR DET MÖJLIGT ATT PUMPA FLYTGÖDSEL MYCKET LÅNGA STRÄCKOR (FLERA KILOMETER) MED RELATIVT LÅG EFFEKT. DET FINNS MÅNGA REFERENSER PÅ OLIKA TYPER AV INSTLLATIONER RUNT OM I SVERIGE.

web_cri-man_pump

PTS – DRÄNKBAR GÖDSELPUMP

 • Dränkbar gödselpump för pumpbrunnar eller kulvertar.
 • Skärande.
 • Utlopp 80, 100 eller 150 mm.
 • 2,2 kW till 18,5 kW.
 • Tryck upp till 4,64 bar.
 • Flöde upp till 5 400 l/min.

LADDA NER PRODUKTINFO
Info från tillverkaren

etv

ETO / ETV – GÖDSELPUMP

 • Extern gödselpump för pumpbrunnar, mixning eller tryckhöjning.
 • Skärande.
 • Horistontal (ETO) eller vertikal (ETV).
 • Extern montering förenklar service.
 • Utlopp 65, 80, 100, 150 eller 200 mm.
 • 2,2 kW till 45 kW.
 • Tryck upp till 5,36 bar.
 • Flöde upp till 12 000 l/min.

LADDA NER PRODUKTINFO
Info från tillverkaren

pts40

PTS 40 – DRÄNKBAR GÖDSELPUMP

 • Dränkbar evakueringspump.
 • Vätskor, max TS 12%.
 • Skärande.
 • Utlopp, 40 mm.
 • 0,75 kW till 1,1 kW.
 • Tryck upp till 1,75 bar.
 • Flöde upp till 420 l/min.

LADDA NER PRODUKTINFO
Info från tillverkaren